Ota yhteyttä

Täytä oheinen lomake niin olemme tarvittaessa sinuun yhteydessä.

Voit myös halutessasi antaa palautetta sivuistamme.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vuoden LVI-Naiset

Aiempien vuosien LVI-naiset

JOHANNA PARONEN ON VUODEN 2017 LVI-NAINEN

Eco-Paronen Oy on vuonna 1988 perustettu kiinteistöautomaation moniosaajayritys, joka tekee niin urakointia, laitemyyntiä kuin 24/7 päivystystä. Paronen on toiminut yrityksessä alusta saakka, alussa talouden ja hallinnon puolella, josta toimenkuva laajentunut teknisempiin asioihin ja mm. tarjouslaskentaan. Vuodesta 2015 lähtien vetovastuu yrityksestä on ollut Parosen käsissä. Kuluvan vuoden kesäkuussa yritys siirtyi osaksi Cateva konsernia.

Koulutukseltaan Paronen on talouden ja markkinoinnin puolelta, mutta tekniset asiat ovat tulleet tutuksi viimeisen 29-vuoden aikana. Hänestä tekniikan puolella työskentely on äärimmäisen kiinnostavaa. Lisäksi hän jakaa kunnian myös huipputiimilleen. ”Yksin kukaan ei voi menestyä”, korostaa Paronen 

IMG_4100 2 (1).jpeg

”Nykyisin työtehtäviini toimitusjohtajana kuuluu yrityksen menestyksekäs johtaminen ja hallitun kasvun tavoittelu” kertoo Paronen. Myös nuorten työnjohtajien tukeminen heidän työtehtävissään ja organisaation vahvistaminen ovat arkipäivää Paroselle.

”Taloautomaatio on kasvava ala, jossa tekijöille riittää töitä” summaa Paronen ja kannustaa samalla alalle tulemista. Hän kehuu myös oppisopimuskoulutusta ja toivoisikin niin alasta kiinnostuneiden kuin yrittäjien huomaavan tämän tyyppisen koulutuksen hyödyn.

Vuoden LVI-Nainen palkintoa on jaettu vuodesta 2009. Ehdokkaita oli tänä vuonna poikkeuksellisen paljon ja jäsenten äänestysprosentti korkea. Äänestäneiden vapaamuotoisissa kommenteissa tuli esiin, kuinka yrittäjyyttä arvostetaan yleisesti, mutta varsinkin naisyrittäjää, joka on menestynyt tällä hyvinkin vaativalla alalla, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Katja Hakoneva.

”Mielestämme äänestystuloksena tehty valinta on osunut hyvinkin oikeaan henkilöön” kertoo Hakoneva.  ”Parosta kehuttiin myös, että hänen yrityksellään on sekä kokonaisuus ja yksityiskohdat hyvin hallussa, niin teoriassa kuin käytännössä” hän jatkaa. ”Valinta vuoden LVI-Naiseksi tuli täytenä yllätyksenä ja on hienoa vastaanottaa tällainen huomionosoitus. On upeaa, että talotekniikka-ala kasvaa ja että on olemassa yhdistyksiä, jotka lisäävät verkostoitumista ja osaamista” kertoo Paronen.

LVI-Naiset Ry toimii alan LVI-alalla olevien naisten yhteistyöverkostona tavoitteenaan edistää naisten näkyvyyttä, verkottautumista ja kehittymistä sekä kannustaa nuoria naisia alan opintojen pariin. ”Naisia on edelleen alalla melko vähän. Vain muutama prosentti alan ammattikouluissa on naisia, insinööritasolla noin 7 %”, kertoo LVI-Naiset ry:n puheenjohtaja Katja Hakoneva.

”Valinnassa pyritään aina myös huomioimaan yhdistyksen arvot: Yhteistyö, luovuus ja pilke silmäkulmassa”, muistuttaa LVI-Naiset ry:n varapuheenjohtaja Maarika Maury. ”Näillä ohjeistuksilla sekä tietysti vahvalla osaamisella nainen pärjää miehisellä alalla.”

Lisätietoja:

Katja Hakoneva
Puheenjohtaja
LVI-Naiset ry
p.050-332 4956

TARJA UUSITALO, VUODEN 2016 LVI-NAINEN

"Tämä on tunnustus kaikille taustalla toimiville arjen sankareille",  kommentoi Uusitalo palkinnonjakotilaisuudessa.

LVI-Naiset ry on valinnut Vuoden 2016 LVI-Naiseksi Vallox Oy:n pitkäaikaisen myyntisihteerin Tarja Uusitalon. Yhdistyksen jäsenten asettamissa ehdokkaissa oli tänä vuonna painotettu kokemusta, yhteistyötaitoja ja asiakaspalveluhenkeä.

Tarja_Uusitalo artikkelia varten1.jpg

Uusitalon valinnassa korostui myös pitkä kokemus. Tarja Uusitalo on tehnyt mittavan uran yhdessä maan johtavassa LTO-laitteita ja huippuimureita valmistamassa yrityksessä. Takanaan hänellä on työuraa alkaen jo vuodesta 1989 myynnin, tarjousten, hinnastojen, LVI-info päivitysten yms. parissa. Uusitalo toteaakin, että pitkän uran ja Valloxin kehityksen myötä hänen työnkuvansa on vuosien saatossa muuttunut ja laajentunut.

 Uusitalo rakentaa vahvasti yhteistyötä ympärillään olevien kollegoiden ja asiakkaiden kanssa. Tätä piirrettä me arvostamme LVI-naisissa, kertoo LVI-Naiset ry:n puheenjohtaja Maarika Maury. Uusitalo on myös tehnyt arvokasta työtä yhdistyksen hallituksessa, jatkaa Maury. 

Otteena valintaperusteista: "Tarja palvelee asiakkaitaan loppuun saakka ja etsii ratkaisun vaikka mistä. Puhelimeen hän vastaa aina. Pikku pöpöt eivät Tarjaa kaada sänkyyn. Vuosikymmenten aikana Tarjasta on tullut suurelle asiakaskunnalle se henkilö Valloxilla, jonka huomaan voi aina asiat jättää. Koskaan ei ole hänen kuultu sanovan työkavereilleen tai asiakkailleen pahasti vaan hiljaisesti ja huomiota sen suuremmin herättämättä Tarja hoitaa hankalammatkin tilanteet"

Uusitalon esimies, Valloxin myyntipäällikkö Juha Suonsivu, vahvistaa myös Uusitalon vankan asiakaspalvelu- ja myyntihengen. On kysymys sitten tilauksesta, tarjouskyselystä, hinnaston päivittämisestä, asiakastietojen hallinnasta tai eri sidosryhmien palvelemisesta, on hänellä aina langat käsissään. Usein soittaessani vastaamattoman puhelun perään saan kuulla: ”Ei hätää, Tarja hoiti jo asian.”

 Uusitalo on opiskellut kauppaopistossa ja suorittanut vakuutustutkinnon sekä markkinointilinjan sihteerintutkinnon. Hän kertoo tulleensa LVI -alalle hieman vahingossa työskenneltyään ennen Loimaalle muuttoaan vakuutusyhtiössä, mutta viihtyneensä nykyisessä myyntisihteerin työssä erinomaisesti: ”Kaupallisesta koulutuksestani on ollut hyötyä työtehtävissä, mutta teknistä osaamistani olen joutunut koko ajan kehittämään. Muun muassa kiristyvät energiamääräykset ja rakennusautomaatio antavat tänä päivänä omat haasteensa kaikille meille LVI-alan toimijoille.”

LVI-Naiset ry toimii verkostoitumis- sekä toimintakanavana LVI-alalla oleville naisille. Yhdistys edistää naisten näkyvyyttä alalla ja kannustaa heitä verkostoitumaan sekä kehittymään koulutuksen ja erilaisten tapahtumien avulla. Yhdistyksen toinen tärkeä tavoite on nuorten naisten kiinnostuksen ja mielenkiinnon lisääminen monipuolisia LVI-alan opintoja kohtaan.

Vallox Oy on Loimaalla sijaitseva pääasiassa asumisen ilmanvaihtolaitteita kehittävä ja valmistava yritys. Yritys on yli 40-vuotisen toimintansa ajan ollut sisäilmateknologian kehitystyön suunnannäyttäjä. Energiaa säästävillä Vallox-ilmanvaihtolaitteilla luodaan huoneistoon yksilöllisesti ohjattava, raikas ja terveellinen sisäilmasto, joka lisää asukkaiden hyvinvointia ja pitää rakenteet kuivina. Valloxin liikevaihto oli vuonna 2015 n. 37 miljoonaa euroa, josta noin puolet tuli viennistä.

 Vuoden 2016 LVI-Nainen julkaistiin 14.10.2016, Finnbuild-messujen yhteydessä pidettävillä LVI-Treffeillä.

Lisätietoja:

Maarika Maury
Puheenjohtaja
LVI-Naiset ry
p.050-5900412

 

Piia Sormunen on vuoden 2015 LVI- Nainen

Piia Sormunen, Grandlund Consulting toimialajohtaja, on valittu Vuoden 2015 LVI-Naiseksi. Sormunen toimii aktiivisena alan kehittäjänä. Hän on tekniikan tohtori ja on toiminut nykytehtävänsä lisäksi monipuolisissa tehtävissä alalla, kehitysinsinööristä, ryhmäpäälliköstä alan opettajaksi.

”Sormusen ammattitaito pääsee meillä vahvasti esiin ja hänen osaamistaan arvostetaan paljon. Alamme tarvitsee osaavia naisia ja Piia on kehdottomasti sellainen”, Pekka Metsi Grandundin toimitusjohtaja kommentoi uudesta LVI naisesta. 

Sormunen kokee tärkeänä olla kehittämässä alan kilpailukykyä työnsä avulla. Hän tuo alalle uusia käytäntöjä sekä tuoreita tapoja saattaa osaamista yhteen. Erityisen tärkeäksi Sormunen kokee asiakas- ja käyttäjänäkökulman. Hän korostaa toiminnassaan myös digitalisaation mahdollisuuksia sekä kestävää kehitystä. Sormunen onkin tuonut käytäntöihin uusia toimintamalleja, kuten hänen käyttämä Big room –menetelmä, jonka avulla hän opettaa toimintaa tehostavia työpaja- ja fasilitointimenetelmiä perinteikkäällä rakentamisen alalla. Työskentelyn avulla saadaan yhteistyötä hankkeen eri osapuolien avulla ja näin vahvistetaan ihmisten johtamista. Grandlund Oy on teknisellä alalla poikkeuksellinen yritys, jossa johtoryhmästä 75% on naisia.

 

Menestyvän (LVI) naisen takana on mies

LVI-Naiset ry on halunnut vuonna 2015 antaa tunnustusta miehelle, joka on kannustanut naisia LVI-alalla. Ehdokkaiksi jäsenet saivat asettaa heitä itseään tai läheistään urallaan onnistumiseen rohkaissutta ja tukenutta miestä. Sanotaan, että menestyvän miehen takana on nainen, mutta yhtä lailla menestyvän naisen takana on mies.

Naiset nostivat esiin tarinoita mm. isästä, joka opetti matematiikkaa, pomosta, joka haastoi haasteellisiin tehtäviin ja näytti, että nainen pärjää tekniikan parissa hyvin, kolleegan, joka opasti ja kannusti työssä ja aviomiehen, joka tuki naisen edistymistä urallaan tai poikaystävän, joka tuki insinööriopiskeluja, inspiroivasta opettajasta, uralle kannustaneesta enosta ja niitä jotka ovat laittaneet naiset koville. LVI-Naiset haluavat kiittää kaikkia niitä miehiä, jotka ovat olleet tukena ja inspiraationa.

Ehdokkaiden joukosta jäsenistö valitsi Esko Tähden. Hänet koettiin sekä LVI-alan uranuurtajaksi että talotekniikan vahvaksi osaajaksi. Mutta ensisijaisesti hänet koettiin hienoksi mieheksi, jonka on sydän paikallaan ja äly kohdallaan, kertoo LVI-Naiset ry:n puheenjohtaja, Maarika Maury, valinnan perusteista. Tähti on jo saavuttanut kunniakkaan eläkeiän, mutta kehittää ja kehittyy aktiivisesti edelleen. Tähti on nostanut urallaan naisia näkyviin ja vastuullisiin tehtäviin. Kannustanut, uskonut naisiin ja antanut positiivista palautetta.

Tähti korostaa itse, että sukupuoli ei ole merkitsevä asia työelämässä, vaan kunkin osaaminen. ”Kun erilaisissa valintaprosessissa ovat kaikki mukana yhdenvertaisina, siten yrityksen työntekijöiden ammatillinen taso nousee. Parhaat tekijät ajattelevat positiivisesti ja osaavat tasapainottaa toimintansa. Naisenergia luo sitä positiivista pöhinää. En näe asiaa myöskään tasa-arvoasiana” summaa Tähti. "Ahkeruus ja tyhmyys ovat pahin mahdollinen yhdistelmä, sukupuoleen katsomatta. Toisaalta, organisaation toiminnassa pitää olla eri tavalla ajattelevia, jotta positiivinen dynamiikka toimii. Se on vaan niin, että naiset tuovat erilaisia näkemyksiä miesten putkiajatteluun”, kommentoi Esko Tähti. “Kunhan vain miehet osaisivat niitä kuunnella” hän muistuttaa.

Lisätietoja:

Maarika Maury
Puheenjohtaja
LVI-Naiset ry
p.050-5900412

 

Halton Oy:n toimitusjohtajasta Tarja Takista vuoden 2014 LVI–Nainen

Vuoden 2014 LVI-­naiseksi on valittu Tarja Takki. Hän toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten pätevä nainen voi pärjätä miehisellä alalla. Tarja on toimitusjohtajana Halton Oy:ssä, joka on n. 500 ihmisen ja liikevaihdoltaan 70 miljoonan euron kokoinen suomalainen yritys. 

Tarja Takilla on vahva tekninen tausta ja syvällinen näkemys strategisesta liiketoiminnan vetämisestä. Tarjan diplomi-­insinöörin koulutus ja pitkä kokemus LVI-­alalta tekee hänestä alan asiantuntijan ja vahvan johtajan. Hän on johtanut Haltonin liiketoiminnan uuden strategian kehittämistä ja toimeenpanoa. Haltonin asiakaslähtöinen, maailmanlaajuinen segmenttikehitys laboratorioihin, sairaaloihin ja korkealuokkaisiin toimistorakennuksiin on Tarjan ja hänen tiiminsä käsialaa.

Ennen kaikkea Tarjan kiinnostus loppuasiakkaan tarpeista ja hyvinvoinnista ohjaa hänen strategista johtamistapaansa. Hän korostaa myös arvojen ja mission merkitystä. Haltonilla työntekijät saavat tekemisilleen merkityksellisyyttä muistaessaan, etteivät he vain myy tai tee ilmastointilaitteita vaan tuovat hyvinvointia ihmisille hyvän sisäilman myötä.

– Johtajana Tarja on asiantunteva ja asiakaslähtöinen tiimin vetäjä, joka antaa tilaa alaisilleen kehittää ja menestyä omilla vastuualueillaan. Hän kannustaa alaisiaan, ja ennen kaikkea naisjohtajia, nousemaan, kehittymään ja ottamaan suurempia vastuita Haltonilla ja koko LVI-alalla. Lyhyesti sanottuna Tarja on määrätietoinen, osaava ja muita kannustava johtaja. Hän on hyvä esimerkki siitä, miten naisjohtaja menestyy ja ansaitsee organisaation luottamuksen näinkin miesvaltaisella alalla, kertoo Heikki Rinne, Halton Groupin toimitusjohtaja.

Myös alaisiltaan Tarja Takki saa positiivista palautetta. Tarja Takki on innoittava ja positiivinen johtaja, joka on hyvin sitoutunut tiiminsä hyvinvointiin. Tarjalla on hyvä kombinaatio käytännönläheisyyttä ja inspiroivaa motivaattoria. Hän hakee muutoksia kuuntelemalla niin ulkoisia kuin sisäisiä asiakkaita ja on avoin uusille ideoille. Hän stimuloi alaisiaan kysymyksillä, ei antamalla valmiita vastauksia. Tarja on johtajana vaativa, mutta luottaa alaisiinsa ja antaa heille tilaa toimia.

Lisätietoja

LVI-­Naiset ry,  puheenjohtaja Maarika Maury
p. 050 590 0412

”LVI-Naiset ry on vuonna 2008 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistääLVI-alalla toimivien naisten ammatillista kehitystä, verkostoitumista ja naistennäkyvyyttä alalla. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään naisten kiinnostusta LVI-­alan opintoja kohtaan, huomioi ansioituneita LVI-alan naisopiskelijoita ja innostaa alan ammattilaisia jatkuvaan kehitykseen ja ammattitaidon ylläpitoon.”

 

VUODEN 2013 LVI-NAINEN EDISTÄÄ ALAN YHTEISTYÖTAITOJA

Vuoden 2013 LVI-naiseksi on valittu Pirkko Pihlajamaa, joka toimii LVI-alan opettajana TAMK:issa. Pirkko teki suuren   vaikutuksen valinnan tehneeseen LVI-Naiset ry:n hallitukseen olemalla aktiivinen ja  innokas edistämään naisten suuntautumista vahvemmin alalle. Hän on vaikuttanut tehtävässään ja osaamisellaan positiivisesti koko LVI-alaan.

Sydämen asianaan Pirkko pitää yhdessä tekemisen opettelua toisten talotekniikka alojen kanssa, koska arjessakin tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä. Tämä on suurta edelläkävijyyttä alalla, koska samanlaista käytäntöä ei aikaisemmin ole ollut opintosuunnitelmissa. Oppilaat tekevät koko opiskelumatkansa aikana harjoituksia, ryhmätöitä ja luentoja yhdessä toisten koulutusohjelmien kanssa erilaisista tilanteista, jotka tulevat työelämässä vastaan. Esimerkkinä LVI-opiskelijat tekevät suunnitteluharjoituksia yhdessä mm. sähkö- ja rakennuspuolen opiskelijoiden kanssa, jotta opitaan ymmärtämään niin työmaa-olosuhteita, rakennusmestareiden arkea kuin tekemään yhteisiä suunnitelmia. Näin opitaan jo opiskeluvaiheessa puhumaan yhteistä kieltä, keskustelemaan asioista keskenään, ymmärtämään ja arvostamaan toisen alan osaamista sekä näkemään asiat kokonaisuutena. Tällaisilla yhteistyön keinoilla saadaan edistettyä koko alaa eteenpäin.

Pirkko on valmistunut LVI diplomi-insinööriksi Otaniemestä v.1980, jonka jälkeen hän on toiminut vuoteen 2008 asti LVI-suunnittelualalla, niin suunnittelijana, suunnittelupäällikkönä kuin teollisuusyksikön johtajana. Vuonna 2008 Pirkko siirtyi TAMK:iin ensimmäisenä talotekniikan opettajana rakentamaan kouluun uutta koulutusohjelmaa. Naisia TAMK:issa on opiskelemassa erittäin vähän, mutta Pirkon mukaan he pärjäävät erittäin hyvin. Tänä vuonna LVI-Naiset ry:n myöntämiä stipendejä menestyneille opiskelijoille jaettiin mm. Pirkon kahdelle naisopiskelijalle valintakriteereinä idearikkaus ja yhteistyötaidot. Pirkko korostaa, että olisi tärkeätä saada naispuolisia alasta kiinnostuneita aktivoitua opiskelemaan, jotta heitä saataisiin enemmän alalle. Hän toteaakin, että naisten luontaiset ominaisuudet sopivat erinomaisesti alalle ja tehtävämahdollisuuksia on paljon.

Vuoden 2012 LVI nainen Ida Erämaa

Vuoden 2012  LVI-Naiseksi valittiin LVI-insinööri Ida Erämaa. Valinta julkistettiin LVI-Treffeillä Helsingin Messukeskuksessa 12.10.2012. Savonlinnasta lähtöisin oleva Erämaa valmistui insinööriksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta vuonna 2002. Erämaa työskentelee Pöyry Finland Oy:n vanhempana projektipäällikkönä, jonka tehtäviin kuuluvat suunnittelu, projektinjohto, ohjaus, työmaavalvonta ja rakennuttamiseen liittyvät tehtävät. Ensimmäistä kertaa palkittiin suunnittelun ammattilainen. Lvi-suunnittelijan tulee hallita valtava määrä tietoutta ja tätä ominaisuutta haluttiin tämän vuoden valinnassa korostaa. Erämaa on myös saanut paljon kehuja yhteistyökumppaneiltaan hyvästä yhteistyöstä.

Vuoden 2011 LVI nainen Pirjo Vanala

Vuoden 2011 LVI-nainen oli Oy Swegon Ab:n Etelä-Suomen aluepäällikkö Pirjo Vanala. Valinta julkistettiin Hämeenlinnassa pidettyjen LVI-urakoitsijapäivien yhteydessä 10. marraskuuta 2011. Vanala on alan kokenut konkari ja lvi-ura alkoi vuonna 1973, kun hän keskikoulun käytyään sai Taloaines Oy:stä ”terävän tytön” paikan. Edellytys työpaikan saamiselle oli myös ruotsin osaaminen. Suomenkielisen työhaastattelun lopussa myyntipäällikkö kysyi Pirjolta  ”Så att fröken kan tala svenska?” ja ei niin vaativaan kielikokeeseen vastasi Vanala “ja”. Hän aloitti Taloaines Oy:ssä syyskuussa 1973,  ja edelleen Pirjo on samalla työnantajalla joskin yrityksen nimi on muuntunut matkan varrella muutaman kerran; ensin Stifab Oy:ksi ja sitten Swegoniksi. LVI -ura alkoi ruotsalaisten ilmanvaihdon päätelaitteiden ja amerikkalaisten anemostaattien eli tuloilmahajottajien myyjänä. Ala on kehittynyt valtavasti sitten 1970-luvun. Päätelaitteet olivat aluksi vain pieni sektori ilmastoinnista, mutta nyt niihin liitetään kokonaisia järjestelmiä, joihin sisältyy lvi-tekniikkaa ja automaatiota. Kehittyminen on ollut vauhdikasta ja mielenkiintoista, ja samalla se on vaatinut koko ajan lisää ilmanvaihtotekniikan opiskelemista.

Vuoden 2010 LVI nainen Ulla Nyberg

Vuoden 2010 LVI-Naiseksi valittiin Ulla Nyberg. Valinta julkistettiin LVI-treffeillä Helsingin Messukeskuksessa 8. lokakuuta 2010. Ulla Nybergillä on 80-luvun alusta alkanut monipuolinen, pitkä ja ansiokas ura mm. sellaisissa yrityksissä kuin Huber, Vantaan Vesi ja Viemärilaitos, Ekono, Stratos Ilmastointi Oy, ABB Fläkt Oy ja Woods Puhallin. Hän on VVS Föreningen i Finland rf:n pitkäaikainen jäsen ja ollut myös sen hallituksen jäsen. Hän on alalla tunnettu, pidetty ja arvostettu ja hän on rakennusten savunhallintalaitteiden vaatimuksien SFS-standardisointityöryhmän jäsen sekä asiantuntija savunpoistopellit-työryhmässä. Koulutukseltaan hän on LVI-Insinööri, joka matematiikasta ja fysiikasta kiinnostuneena päätti valita LVI-alan kaupallisen alan sijaan, vaikka myöhemmin myyntitehtävätkin ovat osoittautuneet luonteelleen sopiviksi. Ulla itse kertoo nauttineensa kaikista LVI-työtehtävistään ja tekniikan hallitseminen on luonut aina uusia ja mielenkiintoisia haasteita myyntityöstä puhumattakaan. Ullan mielestä nainen LVI-alalla ei ole enää kummajainen, vaikka muistaakin 80-luvun työmaan valvontatehtävistä muutamia kinkkisiä kysymyksiä ja kommentteja, puhumattakaan yhdestä mieleenpainuvimmista puhelimessa: ” Ai, että tietoa saa nyt heti, minä kun jäin odottamaan parempaa ihmistä”.

Vuoden 2009 LVI nainen Hilkka Peltoharju

Ensimmäiseksi LVI naiset ry valitsema LVI-nainen oli Hilkka Peltoharju. Hän toimii Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n koulutuspäällikkönä. Hyvinkääläinen Peltoharju on koulutukseltaan prosessi-insinööri. SuLVI:n koulutuspäällikkönä hän on toiminut vuodesta 2004 lähtien. Koulutuksen koordinoinnin ja johtamisen ohella työhöni kuuluu eri pätevyyksiin liittyvä toiminta. Hän on sihteerinä päte-toimikunnissa sekä LVI-arviointilautakunnassa ja toimii myös todettavien pätevyyksien esittelijänä rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä toteavalle FISE Oy:n hallitukselle ja teen paljon yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja aikuiskoulutusorganisaatioiden kanssa. Ennen nykyistä työtään Peltoharju on ollut mm. tekniikan alan koulutusyritys AEL:ssa kehityskonsulttina ja tuotepäällikkönä. Vuoden LVI-naisen vapaa-aikaan kuuluu golf ja talvella kutsuu Kytäjän erämaa nuotiokahveineen. Hilkka Peltoharju sai Vuoden LVI-nainen -kunniakirjan ja palkinnon LVI-urakoitsijapäivien yhteydessä Hämeenlinnan Aulangolla tiistaina 10. marraskuuta 2009.