Ota yhteyttä

Täytä oheinen lomake niin olemme tarvittaessa sinuun yhteydessä.

Voit myös halutessasi antaa palautetta sivuistamme.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Palkinnot

Vuoden 2017 stipendiaatit

Sanna Kumpulainen ja vuoden 2015 stipendiaatti Saara Vänskä, nykyään yhdistyksen jäsen.

Sanna Kumpulainen ja vuoden 2015 stipendiaatti Saara Vänskä,
nykyään yhdistyksen jäsen.

Vuoden 2017 stipendiaateiksi valittiin Nelli Melolinna, Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto (LUT) ja Sanna Kumpulainen, Vantaan ammattiopisto (VARIA)

Heidät palkittiin iloisissa tunnelmissa kevätkokouksessamme Helsingissä Töölöön Korjaamolla

Paikalle oli saapunut stipendiään vastaanottamaan Sanna Kumpulainen ja hänen opettajansa koulutusvastaava Markku Leino.

Stipendiaateille annettiin perinteisesti kaksi ennakkotehtävää, joiden perusteella hallitus teki valintansa.

Tänäkin vuonna toivottiin aktiivisuutta ja ideoita siitä, miten saada enemmän naisopiskelijoita alalle ja pohtimaan, miksi LVI-ala sopii naisille siinä missä miehillekin. Kriteerinä opintomenestyksen lisäksi on kyky yhteistyöhön sekä luovuus, sanoo LVI-Naiset ry:n puheenjohtaja Katja Hakoneva.

Molemmat stipendiaatit olivat sitä mieltä, että olisi vanhanaikaista sanoa, että ala ei sopisi naisille. Kumpulainen ja Melolinna myös korostivat oman positiivisen asenteen, motivaation ja sinnikkyyden merkitystä hankalissa tilanteissa.

Nelli Melolinna

Nelli Melolinna

Molemmat stipendiaatit kehuivat LVI-alan monipuolisuutta. LVI-alalta löytyy hyvin paljon erilaisia asennus-, työnjohto- ja asiantuntijatehtäviä. LVI-asentajan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia - vaihtelevat jopa päivittäin. Näin ammattitaito erilaisiin tehtäviin säilyy vuodesta toiseen ja lähes joka päivä oppii jotain uutta, kertoo Kumpulainen, joka työskentelee nykyään vakituisessa työsuhteessa asentajana LVI-Mönkkösellä, jossa hän myös suoritti opiskeluajan työharjoittelujaksot.

LVI-alan merkitys kasvaa vuosi vuodelta, mm. koska määräykset kiristyvät ja pyritään jatkuvasti energiatehokkaampiin sekä ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin. Joten onkin luonnollista, että LVI-alalla työllistytään nyt ja tulevaisuudessa, kommentoi Melolinna, joka valmistuu ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi.

Stipendiaattien mielestä LVI-alan tutuksi tuomisessa nuorille naisille pitäisi nimenomaan hyödyntää niiden alalla jo työskentelevien naisten kokemuksia. Lisäksi tiedon aktiivinen jakaminen oppilaitoksissa riittävän varhaisessa vaiheessa lisäisi ymmärrystä ja kiinnostusta alaa kohtaan. Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa tulisi stipendiaattien mukaan lisätä, jotta saadaan LVI-alalle uusia, luovia ja rohkeita naisia.

 

Aiemmat stipendiaatit


JOHANNA PARONEN ON VUODEN 2017 LVI-NAINEN

IMG_4100 2 (1).jpeg

Eco-Paronen Oy on vuonna 1988 perustettu kiinteistöautomaation moniosaajayritys, joka tekee niin urakointia, laitemyyntiä kuin 24/7 päivystystä. Paronen on toiminut yrityksessä alusta saakka, alussa talouden ja hallinnon puolella, josta toimenkuva laajentunut teknisempiin asioihin ja mm. tarjouslaskentaan. Vuodesta 2015 lähtien vetovastuu yrityksestä on ollut Parosen käsissä. Kuluvan vuoden kesäkuussa yritys siirtyi osaksi Cateva konsernia.

Koulutukseltaan Paronen on talouden ja markkinoinnin puolelta, mutta tekniset asiat ovat tulleet tutuksi viimeisen 29-vuoden aikana. Hänestä tekniikan puolella työskentely on äärimmäisen kiinnostavaa. Lisäksi hän jakaa kunnian myös huipputiimilleen. ”Yksin kukaan ei voi menestyä”, korostaa Paronen 

”Nykyisin työtehtäviini toimitusjohtajana kuuluu yrityksen menestyksekäs johtaminen ja hallitun kasvun tavoittelu” kertoo Paronen. Myös nuorten työnjohtajien tukeminen heidän työtehtävissään ja organisaation vahvistaminen ovat arkipäivää Paroselle.

”Taloautomaatio on kasvava ala, jossa tekijöille riittää töitä” summaa Paronen ja kannustaa samalla alalle tulemista. Hän kehuu myös oppisopimuskoulutusta ja toivoisikin niin alasta kiinnostuneiden kuin yrittäjien huomaavan tämän tyyppisen koulutuksen hyödyn.

Vuoden LVI-Nainen palkintoa on jaettu vuodesta 2009. Ehdokkaita oli tänä vuonna poikkeuksellisen paljon ja jäsenten äänestysprosentti korkea. Äänestäneiden vapaamuotoisissa kommenteissa tuli esiin, kuinka yrittäjyyttä arvostetaan yleisesti, mutta varsinkin naisyrittäjää, joka on menestynyt tällä hyvinkin vaativalla alalla, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Katja Hakoneva.

”Mielestämme äänestystuloksena tehty valinta on osunut hyvinkin oikeaan henkilöön” kertoo Hakoneva.  ”Parosta kehuttiin myös, että hänen yrityksellään on sekä kokonaisuus ja yksityiskohdat hyvin hallussa, niin teoriassa kuin käytännössä” hän jatkaa. ”Valinta vuoden LVI-Naiseksi tuli täytenä yllätyksenä ja on hienoa vastaanottaa tällainen huomionosoitus. On upeaa, että talotekniikka-ala kasvaa ja että on olemassa yhdistyksiä, jotka lisäävät verkostoitumista ja osaamista” kertoo Paronen.

LVI-Naiset Ry toimii alan LVI-alalla olevien naisten yhteistyöverkostona tavoitteenaan edistää naisten näkyvyyttä, verkottautumista ja kehittymistä sekä kannustaa nuoria naisia alan opintojen pariin. ”Naisia on edelleen alalla melko vähän. Vain muutama prosentti alan ammattikouluissa on naisia, insinööritasolla noin 7 %”, kertoo LVI-Naiset ry:n puheenjohtaja Katja Hakoneva.

”Valinnassa pyritään aina myös huomioimaan yhdistyksen arvot: Yhteistyö, luovuus ja pilke silmäkulmassa”, muistuttaa LVI-Naiset ry:n varapuheenjohtaja Maarika Maury. ”Näillä ohjeistuksilla sekä tietysti vahvalla osaamisella nainen pärjää miehisellä alalla.”

Lisätietoja:

Katja Hakoneva
Puheenjohtaja
LVI-Naiset ry
p.050-332 4956

Aiemmin palkitut